Wanilia

Używamy strąków wanilii z lasów Madagaskaru i pomagamy rolnikom, zapewniając obecność godziwej zapłaty, kształcenia i dostaw czystej wody. Bo zadowolony hodowca wanilii oznacza wanilię o dobrym smaku.